Trianon 100

FRISS UJSÁG

FRISS UJSÁG – 1920.04.07.

Husvét hétfőn érkezett Budapestre a Brassóból kiutasitott közalkalmazottaknak egy nagyobb csoportja. Utazásuk igazi példája annak, hogy milyen embertelen módon bánnak el a románok a kiutasított magyarokkal.

TOVÁBB OLVASOM »
ÚJ NEMZEDÉK

UJ NEMZEDÉK – 1920.04.03.

Más esztendőkben ilyenkor, húsvét előtti napon, rogyásig volt a pesti vásárcsarnok áruval és a vevők szédületes tolongással sodorták egymást az árusitó fülkék előtt. Emlékezzünk a régi időkről, amikor húsvét szombatján mindenki boldogan cipelte haza a pirospozsgás, mosolygó sonkát és az egész Dunapartot ki lehetett volna kövezni tojással, amely már ilyenkor csak a piros festékre várt.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.03.31.

A gyermekek nem tanulnak jól az iskolában, a tanítók soha annyi elégtelent nem oszlottak szét közöttük, mint a most berekesztett félesztendő alkalmával. Ez szomoru.

TOVÁBB OLVASOM »
AZ EST

AZ EST – 1920.03.24.

Nem mondunk le a népszavazásról. A nemzetiségi miniszter nyilatkozata. Az Est tudósitójától: Felkerestük dr. Bleyer Jakabot, a nemzetiségi kisebbségek miniszterét, aki a nyugat-magyarországi ujabb eseményekről a következőket mondotta nekünk:

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI HIRLAP

PESTI HIRLAP – 1920.03.17.

Hetekkel ezelőtt mikor a pesti nyomor jelenségei egyre szomorubban nyilvánultak meg, József Ferenc főherceg elhatározta, hogy megmozgatja a társadalmat és akciót indit Budapest éhező szegényeinek fölsegítésére. Az akció gyors lendülettel valósult meg, már szinte az elhatározást követő órában több millió állott rendelkezésre és pár nap multán óriási arányokban indul meg Budapest szegényeinek élelmezése. Ma már kilencezer ember kap két közkonyháról olcsó ebédet.

TOVÁBB OLVASOM »
MAGYAR JÖVŐ

MAGYAR JÖVŐ – 1920.03.12.

Mi történt a külügyminiszterek londoni értekezletén?
Neuilly, március 11. (Szikratávirat)
Francia és angol lapok a külügyminiszterek legutóbbi londoni tanácskozásával kapcsolatban a magyar ellenjavaslatok sorsáról kedvezőtlen híreket közölnek. Értesüléseiket abban foglalják össze, hogy

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.03.05.

(Saját tudósitónktól.) A Hungária szállóbeli lakásán kerestük fel dr. Csengery János kolozsvári egyetemi tanárt, az erdélyi közélet egyik legkimagaslóbb alakját, hogy néhány uj adatot tudjunk meg a megszállott Kolozsvárról és a kiüldözött egyetem viszonyairól.

TOVÁBB OLVASOM »
AZ UJSÁG

AZ UJSÁG – 1920.03.03.

Az amerikai magyarok helyzete. (Ezerötszázmillió dollárra becsülhető a vagyonuk. — Nagy tömegben jönnek a z óhazába. — Kiss Emil amerikai bankár Budapesten. — Martin Himler a magyarok helyzetéről.) — Az újság tudósítójától —

TOVÁBB OLVASOM »
NÉPSZAVA

NÉPSZAVA – 1920.03.02.

Horthy fővezért 131 szavazattal Kormányzóvá választották.
A nemzetgyülés hétfői ülése. – Ki lesz az új miniszterelnök? – Az új kormány megalakításának kérdése. – Törvény a kormányzóválasztásról.

TOVÁBB OLVASOM »
ÚJ NEMZEDÉK

ÚJ NEMZEDÉK – 1920.02.29.

A nemzetgyülés az alkotmányosság helyreállításán s az államfő jog-/ s hatáskörének meghatározásán töri ez idő szerint a fejét. Mindenesetre nagy föladat állami s társadal­mi létünk alapföltétele, hogy e kérdésekkel elkészüljön s hogy a feldult s még mindig háborgó káoszba támpontokat állítson és tengelyeket huzzon, melyek körül a rend s az élet biztonsága kijegecedhessék.

TOVÁBB OLVASOM »

Kategória: Krónika