Trianon 100

SPORTHIRLAP

SPORTHIRLAP – 1920.07.26.

Bratislava, Trnava, Trncin, Uzhorod. Kitörik a nyelve az embernek, ha a pozsony Sportrevü ügyesen szerkesztett számának vastagbetüs cimeit olvassa. Mennyivel lágyabban hangzik, hogyha a szövegben szerényen meghuzódó szürke Pozsonyt, Nagyszombatot, Trencsént és Ungvárt felfedezi a magyar szem. Lesz még idő, hogy ezeket is vastag betűkkel szedhetik…

TOVÁBB OLVASOM »
DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP

DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP – 1920.07.17.

A főiskola folyosói a júliusba is benyuló tanév után elnéptelenedtek, elcsendesedtek. Egy nehéz küzdelmek között befutott tanév merült el az elmulás tengerében. Annak, aki ennek az évszázados intézménynek sorsát meleg szeretettel és érdeklődéssel kiséri nyomon, szive itt, a főiskola kongó ivei alatt megtelik ünnepi érzésekkel, hálával a Gondviselés iránt, aki az ő nagy és szent ügyét, bár száz nehézség között, mindeddig megsegítette.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.07.06.

A letünt szabadelvü politikának egyik vezérgondolata volt, hogy Budapest a nemzeti szellem, a magyar kultúra és a gazdasági fejlődés hatalmas centruma legyen. Ez a gondolat, akármit mondjanak most, testet öltött és Budapest a modern haladás nagyszerü méreteivel nemcsak az ország centrifugális elemeit vonzotta ellenállhatatlanul, hanem a külföld csodálatát is kicsikarta.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.06.27.

Az aktus mindössze egy-két percet vett igénybe. Simonyi-Semadam miniszterelnök röviden annyit mondott, hogy a tiszai választások terminusáig vállalta a kormányt, a terminus és vele az ideje lejárt. Szólt és leült nagy csalódására mindazoknak, a kik eljöttek, hogy egy kicsikét izguljanak egy alig négy hónapos kormány utolsó percein.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.06.25.

Gyönyörű ünnepség keretében leplezték le ma Ludovika Akadémiában a mult évi ellenforradalom hős áldozatainak emlékezetére emelt emlékoszlopot, mely késő időkben is hirdetni fogja a hazafias önfeláldozás megtisztelését és a nemzet kegyeletét.

TOVÁBB OLVASOM »
NÉPSZAVA

NÉPSZAVA – 1920.06.20.

Eddig Ausztria, Németország, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia munkásai csatlakoztak a bojkothoz. – Milyen feltételeket állitott a szakszervezetek nemzetközi szövetsége a bojkot megszüntetésére? – A magyar kormány álláspontja.

TOVÁBB OLVASOM »
AZ EST

AZ EST – 1920.06.13.

Weiller szenátor, a külügyi bizottság tagja, vezércikket irt a Figaró-ban az osztrák békeszerződésről. Weiller szenátor a következőket irja:

TOVÁBB OLVASOM »
AZ EST

AZ EST – 1920.06.06

Horthy Miklós kormányzó két nagyjelentőségü intervjuban nyilatkozott amerikai sajtótudósitók előtt, hogy tájékoztassa az amerikaiközvéleményt a magyar közállapotokról, az ország jövő terveiről és a béke aláirásának értelméről. A két nyilatkozatról az alábbi távirati tudósitások számolnak be.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.06.05.

Ma délelött tiz órakor megkondultak a harangok, minden templomban szólt az orgona és az égbe szállt a magyar imádság, a magyar bánat, a magyar könyörgés.

TOVÁBB OLVASOM »
NÉPSZAVA

NÉPSZAVA – 1920.06.04.

A bosszuállás paragrafusokba szedett müvét: a magyar békeszerződést ezekben az órákban irják alá Versaillesben… amikor ezek a sorok az olvasó elibe jutnak.

TOVÁBB OLVASOM »

Kategória: Krónika