AZ EST – 1920.03.24.

Nem mondunk le a népszavazásról. A nemzetiségi miniszter nyilatkozata. Az Est tudósitójától: Felkerestük dr. Bleyer Jakabot, a nemzetiségi kisebbségek miniszterét, aki a nyugat-magyarországi ujabb eseményekről a következőket mondotta nekünk:

Tovább olvasom »

PESTI HIRLAP – 1920.03.17.

Hetekkel ezelőtt mikor a pesti nyomor jelenségei egyre szomorubban nyilvánultak meg, József Ferenc főherceg elhatározta, hogy megmozgatja a társadalmat és akciót indit Budapest éhező szegényeinek fölsegítésére. Az akció gyors lendülettel valósult meg, már szinte az elhatározást követő órában több millió állott rendelkezésre és pár nap multán óriási arányokban indul meg Budapest szegényeinek élelmezése. Ma már kilencezer ember kap két közkonyháról olcsó ebédet.

Tovább olvasom »

MAGYAR JÖVŐ – 1920.03.12.

Mi történt a külügyminiszterek londoni értekezletén?
Neuilly, március 11. (Szikratávirat)
Francia és angol lapok a külügyminiszterek legutóbbi londoni tanácskozásával kapcsolatban a magyar ellenjavaslatok sorsáról kedvezőtlen híreket közölnek. Értesüléseiket abban foglalják össze, hogy

Tovább olvasom »

PESTI NAPLÓ – 1920.03.05.

(Saját tudósitónktól.) A Hungária szállóbeli lakásán kerestük fel dr. Csengery János kolozsvári egyetemi tanárt, az erdélyi közélet egyik legkimagaslóbb alakját, hogy néhány uj adatot tudjunk meg a megszállott Kolozsvárról és a kiüldözött egyetem viszonyairól.

Tovább olvasom »

AZ UJSÁG – 1920.03.03.

Az amerikai magyarok helyzete. (Ezerötszázmillió dollárra becsülhető a vagyonuk. — Nagy tömegben jönnek a z óhazába. — Kiss Emil amerikai bankár Budapesten. — Martin Himler a magyarok helyzetéről.) — Az újság tudósítójától —

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.03.02.

Horthy fővezért 131 szavazattal Kormányzóvá választották.
A nemzetgyülés hétfői ülése. – Ki lesz az új miniszterelnök? – Az új kormány megalakításának kérdése. – Törvény a kormányzóválasztásról.

Tovább olvasom »

PESTI HIRLAP – 1920.03.17.

XLII. évf. 68.sz. 1920.03.17. p.5.

József Ferenc főherceg olcsó ebéd-akciója

Hetekkel ezelőtt mikor a pesti nyomor jelenségei egyre szomorubban nyilvánultak meg, József Ferenc főherceg elhatározta, hogy megmozgatja a társadalmat és akciót indit Budapest éhező szegényeinek fölsegítésére. Az akció gyors lendülettel valósult meg, már szinte az elhatározást követő órában több millió állott rendelkezésre és pár nap multán óriási arányokban indul meg Budapest szegényeinek élelmezése. Ma már kilencezer ember kap két közkonyháról olcsó ebédet.

Ma délelőtt József Ferenc főherceg, Huszár Károly, az entente-missziók képviselői és a népgondozó bizottság tagjai a sajtó képviselőivel együtt végignézték a Hungária-uti konyhaüzem berendezését. Végigjárták a hatalmas konyhatermet, amelyben huszonnégy négyszázliteres üstben főzik a levest, ahol villanyerőre berendezett gépek dolgozzák föl a tésztát és amelyben hatalmas apparátussal készül a főzelék. Végignéztük az összes helyiségeket, a hűtőháztól kezdve, le a raktárakig és mosótermekig; mindenütt a legpéldásabb rend fogadta a szemlélőt. Ujságirók számára elnvomhatatlanul azt az érzést keltette ez a szemlélődés, amelyet egy ragyogóan tiszta, impozáns rotációs terem ébreszt.

Gépek főzik a levest, gépek vigyáznak arra, hogy a fölhalmozásra kerülő — helyesebben: kerülhető — anyag meg ne romoljék, gépek metélik a tésztát, gépek csinálják a főzeléket, — de mindegyik mellett ott a maga szakmájához értő mester, ugy, hogy nem is csodálatos, hogy a kikerülő étkek a legizletesebbek, amiről a szemlélődő társaság ott, a helyszínen meg is győződhetett. Kitünő volt a zöldségleves, a babfőzelék és a morzsásmetélt.

Az akció vezetői arra törekszenek, hogy a közel jövőben fokozatosan ötvenezer, hetvenezer, sőt százezer ember számára adhassanak olcsó — a mai viszonyok között olcsó — ebédet. Sajnos, nem szabad szem elöl téveszteni a nyomornak, ennek a gyilkos és kérlelhetetlen járványnak a terjedését, számolni kell azzal, hogy Budapesten napról-napra több embernek kell küzdenie az éhség rémével. Az egész társadalomnak össze kell fognia, hogy enyhíteni tudja ezt a nyomort, az éhséggel folytatott élet-halálharcot. József Ferenc főhercegnek ebben az igazán nemes akciójában nagy segítségére vannak az entente-missziók, amelyekre egészen bizonyosan megtették a maguk hatását a nem is félig üres raktárak és amelyek részéről ígéret történt, hogy Európa felénk “forduló rokonszenvét és figyelmét tokozott mértékben föl fogják hivni erre a humánus olcsó ebédakcióra. Segítséget eddig is kaptunk: Hollandia, Olaszország nyersanyag-szállitmánya tízezernyi szegény pesti ember betevő falatját biztositotta. A mai szemleuton már el is hangzott a külföldi missziók tagjainak részéről pár megjegyzés:
– Szép ez a hűtőház, mintaszerü a berendezése, csak hűteni való is kellene belé…
– Raktárak … meg kellene tölteni őket…

… A pesti nyomor-akció az egész világon visszhangra talált; egyre-másra érkeznek a segítő-vonatok. Az egyik rizst hoz, a másik egyéb élelmiszert, a harmadik ruhaneműt. Bizunk benne, hogy József Ferenc főherceg segitő nagyüzemének raktárait meg fogja tölteni az Európa nyomorultjait megértő, feléjük forduló segitő kéz.

Olcsó ebéd … A háromfogásos menü ebből áll: 4 deci leves, 4 deci főzelék, 20 deka tészta (ha sült tészta van, két darab egy adag) 7 deka kenyér és az ára 8 korona.

De csak azok számára, akik meg tudják fizetni. Mint Payr Hugó kollégánk, az akció egyik ötletezője, elmagyarázta, (— az ujságiró ötletessége mindenütt nélkülözhetetlen —) vannak, akik egészen ingyen kapják ezt az ebédet, vannak, akik féláron. Az erre való jogosultságot a Huszár Károly és Schlachta Margit vezetése alatt álló szervezet állapítja meg, tökéletes informálódás alapján. Eddig hét étterem és tíz elosztó hely áll rendelkezésre, ahol olcsó ebédet fogyaszthat el a munkásság és a leromlott középosztály. Megnéztünk egy éttermet, a Verpeléti-ut 4-6 szám alatt levőt. A legelegánsabb berendezés, amit csak kivánni lehet. Eljárhat ide — és el is jár — a középosztály. Akiknek pedig ez a hely messze esik, és akik szégyenlik a szegénységet, hazavitethetik az ebédjüket. Ingyen, féláron, vagy a megszabott áron, ahogy azt a jogosultságuk — protekció nélkül való jogosultságuk — megállapítja.

Az egész akció a nyilvánosság legteljesebb ellenőrzése alatt áll; erről gondoskodás történt. Dr Marschalkó János, a közélelmezési miniszterium államtitkára, kijelentette előttünk, hogy minden konkrét panaszt a legalaposabban megvizsgál; ezenfelül is, a közvélemény nyugodt lehet, az akció vezetőjét, József Ferenc főherceget, az irányitja, hogy mindenkinek lehető megelégedésére szolgáljon ez az egyre nagyobb arányokban kifejlődő intézmény. Hogy azonban kifejlődhessék: a társadalom segítségére van szükség. Természetes, hogy az akció vezetőségének rendkívüli nehézségekkel kell megküzdenie, amit talán nem is kell bővebben magyarázni. Ha ezek a nehézségek fokozódnak is, de fokozódik egyuttal az a törekvés is, hogy minél nagyobb arányuvá válhasson a segitség és át tudja vezetni Budapestet a legkritikusabb hónapokon.