AZ EST – 1920.03.24.

Nem mondunk le a népszavazásról. A nemzetiségi miniszter nyilatkozata. Az Est tudósitójától: Felkerestük dr. Bleyer Jakabot, a nemzetiségi kisebbségek miniszterét, aki a nyugat-magyarországi ujabb eseményekről a következőket mondotta nekünk:

Tovább olvasom »

PESTI HIRLAP – 1920.03.17.

Hetekkel ezelőtt mikor a pesti nyomor jelenségei egyre szomorubban nyilvánultak meg, József Ferenc főherceg elhatározta, hogy megmozgatja a társadalmat és akciót indit Budapest éhező szegényeinek fölsegítésére. Az akció gyors lendülettel valósult meg, már szinte az elhatározást követő órában több millió állott rendelkezésre és pár nap multán óriási arányokban indul meg Budapest szegényeinek élelmezése. Ma már kilencezer ember kap két közkonyháról olcsó ebédet.

Tovább olvasom »

MAGYAR JÖVŐ – 1920.03.12.

Mi történt a külügyminiszterek londoni értekezletén?
Neuilly, március 11. (Szikratávirat)
Francia és angol lapok a külügyminiszterek legutóbbi londoni tanácskozásával kapcsolatban a magyar ellenjavaslatok sorsáról kedvezőtlen híreket közölnek. Értesüléseiket abban foglalják össze, hogy

Tovább olvasom »

PESTI NAPLÓ – 1920.03.05.

(Saját tudósitónktól.) A Hungária szállóbeli lakásán kerestük fel dr. Csengery János kolozsvári egyetemi tanárt, az erdélyi közélet egyik legkimagaslóbb alakját, hogy néhány uj adatot tudjunk meg a megszállott Kolozsvárról és a kiüldözött egyetem viszonyairól.

Tovább olvasom »

AZ UJSÁG – 1920.03.03.

Az amerikai magyarok helyzete. (Ezerötszázmillió dollárra becsülhető a vagyonuk. — Nagy tömegben jönnek a z óhazába. — Kiss Emil amerikai bankár Budapesten. — Martin Himler a magyarok helyzetéről.) — Az újság tudósítójától —

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.03.02.

Horthy fővezért 131 szavazattal Kormányzóvá választották.
A nemzetgyülés hétfői ülése. – Ki lesz az új miniszterelnök? – Az új kormány megalakításának kérdése. – Törvény a kormányzóválasztásról.

Tovább olvasom »

AZ EST – 1920.03.24.

XI. évf. 72. sz. 1920.03.24. p.2.

Ujra keressük Ausztriával a megegyezést Nyugat-Magyarország ügyében

Nem mondunk le a népszavazásról. A nemzetiségi miniszter nyilatkozata

Az Est tudósitójától: Felkerestük dr. Bleyer Jakabot, a nemzetiségi kisebbségek miniszterét, aki a nyugat-magyarországi ujabb eseményekről a következőket mondotta nekünk:

A hivatalos osztrák álláspont nem fedi a nép hangulatát. A mi álláspontunk egyáltalában nem változott, az elszakitásra itélt területeken megtartandó népszavazásról önként lemondani soha nem fogunk. Nagyon jól tudjuk, hogy kilátásaink nem biztatók, de azért a harcot nem adjuk fel. Ugy Renner kancellár, mint a hivatalos keresztényszocialista párt velünk szemben helyezkedett és ragaszkodik a st.-germaini és a neuillyi békefeltételekhez, a népszavazásról tudni sem akarnak. Mi azonban jól tudjuk, hogy a hivatalos álláspont nem fedi az igazi osztrák közvélemény hangulatát és meg vagyunk róla győződve, hogy az osztrák néppel meg fogjuk tudni értetni magunkat, mert a jó szomszédság érdeke is megkivánja, hogy ilyen fájó pont ne legyen közöttünk. Mi ujra fogjuk keresni a megegyezés lehetőségét s meg vagyunk róla győződve, hogy Ausztriának előbb vagy utóbb el kell fogadni a feléje nyujtott barátságos kezet.

– Nyugat-Magyarországon különben teljes a magyar impérium és a mig ez a kérdés törvényesen elintézve nincsen, szó sem lehet a magyar csapatok kivonásáról.

– Apponyi levelével kapcsolatosan olyan hirek terjedtek el, mintha ennek a vidéknek a hangulata is megváltozott volna velünk szemben. Ez nem fedi a valóságot, mert Nyugat-Magyarország népének nagy többsége görcsösen ragaszkodik a magyar állameszméhez. Arról már lemondottunk, hogy Franciaországot meggyőzzük a magunk igazáról és objektivitást várjunk tőle. Ott még annyira lobog az ellenségeskedés tüze, a testünkre áhitozó szomszédok annyira befolyásuk alatt tartják a francia népet, hogy egyelőre minden őszinte felvilágositó szó elől elzárkóznak. Ezekről számolt be Apponyi, az ő szemüvegükön keresztül mutatta be a szituációt.

Nyugat-Magyarország – Bécs HinterlandjaMég azok a kevesek is, a kik egyrészt egyéni hiuságból, másrészt pedig helytelenül felfogott anyagi boldogulásuk tekintetében Ausztria felé kacsintottak, kezdenek kigyógyulni csalfa álmukból. Salzburgban Ausztria Landtagot tartott, a hol szóba került Ausztria jövendő alkotmánya és föderativ alapra helyezkedtek. Nyugat- Magyarországot egy Beer nevű erdélyi szász képviselte, a kinek a szavait nagy megdöbbenéssel hallgatták Nyugat-Magyarországon. A szónok szerint Nyugat-Magyarországot önálló tartománnyá emelni ma még nem lehet. A nép nem elég érett erre az önállóságra. Majd később lehet arról beszélni, hogy egyenlő elbánásban kell részesíteni a többi Landokkal, egyelőre azonban még némi protektorátusra van szükség.

– Ha a külföld objektiv lenne, már ebből a beszédből is következtethetne a valóságra. Nyugat-Magyarországot Bécs Hinterlandjává akarják sülyeszteni, a honnan a volt osztrák császárváros felszippanthatná magának az élelmet. Ezt a szerepet nem nagyon áhitozza Nyugat-Magyarország.

Az entente-misszió Sopronban

– Az entente bizottsága Vigna olasz ezredes vezetésével még ma is Nyugat-Magyarországon van. A mi érdekeinket a külügyminisztérium egy kiküldöttje, Villányi tanácsos és Türner soproni polgármester képviseli. Ott van még két osztrák kiküldött is, a kiket megérkezésükkor a tömeg inzultált. A polgármester a tömeg indulatkitöréséért bocsánatot kért tőlük és minden intézkedést megtett, hogy a sajnálatos eset újra elő ne forduljon. Azóta tényleg nyugalom is van. A misszióhoz ellenünk még egyetlenegy küldöttség érkezett, ellenben március 15-én Sopron, Vas és Moson vármegye Sopronban hatalmas tüntető felvonulásban demonstrált mellettünk.