AZ EST – 1920.03.24.

Nem mondunk le a népszavazásról. A nemzetiségi miniszter nyilatkozata. Az Est tudósitójától: Felkerestük dr. Bleyer Jakabot, a nemzetiségi kisebbségek miniszterét, aki a nyugat-magyarországi ujabb eseményekről a következőket mondotta nekünk:

Tovább olvasom »

PESTI HIRLAP – 1920.03.17.

Hetekkel ezelőtt mikor a pesti nyomor jelenségei egyre szomorubban nyilvánultak meg, József Ferenc főherceg elhatározta, hogy megmozgatja a társadalmat és akciót indit Budapest éhező szegényeinek fölsegítésére. Az akció gyors lendülettel valósult meg, már szinte az elhatározást követő órában több millió állott rendelkezésre és pár nap multán óriási arányokban indul meg Budapest szegényeinek élelmezése. Ma már kilencezer ember kap két közkonyháról olcsó ebédet.

Tovább olvasom »

MAGYAR JÖVŐ – 1920.03.12.

Mi történt a külügyminiszterek londoni értekezletén?
Neuilly, március 11. (Szikratávirat)
Francia és angol lapok a külügyminiszterek legutóbbi londoni tanácskozásával kapcsolatban a magyar ellenjavaslatok sorsáról kedvezőtlen híreket közölnek. Értesüléseiket abban foglalják össze, hogy

Tovább olvasom »

PESTI NAPLÓ – 1920.03.05.

(Saját tudósitónktól.) A Hungária szállóbeli lakásán kerestük fel dr. Csengery János kolozsvári egyetemi tanárt, az erdélyi közélet egyik legkimagaslóbb alakját, hogy néhány uj adatot tudjunk meg a megszállott Kolozsvárról és a kiüldözött egyetem viszonyairól.

Tovább olvasom »

AZ UJSÁG – 1920.03.03.

Az amerikai magyarok helyzete. (Ezerötszázmillió dollárra becsülhető a vagyonuk. — Nagy tömegben jönnek a z óhazába. — Kiss Emil amerikai bankár Budapesten. — Martin Himler a magyarok helyzetéről.) — Az újság tudósítójától —

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.03.02.

Horthy fővezért 131 szavazattal Kormányzóvá választották.
A nemzetgyülés hétfői ülése. – Ki lesz az új miniszterelnök? – Az új kormány megalakításának kérdése. – Törvény a kormányzóválasztásról.

Tovább olvasom »

MAGYAR JÖVŐ – 1920.03.12.

II. évf. 60. sz. 1920.03.12. p.1.

Kedvezőtlen hirek a magyar békejavaslatok sorsáról.

Mi történt a külügyminiszterek londoni értekezletén?

Neuilly, március 11. (Szikratávirat)
Francia és angol lapok a külügyminiszterek legutóbbi londoni tanácskozásával kapcsolatban a magyar ellenjavaslatok sorsáról kedvezőtlen híreket közölnek. Értesüléseiket abban foglalják össze, hogy

a határok módositásáról szó sem volt.

Nitti távollétében Scialoje olasz külügyminiszter a határok kérdésében halasztó inditványt tett, de elvetették. A Le Temps ugy tudjak, hogy

a vasuti kérdésekben is fenntartotta az értekezlet eredeti álláspontját.

A Le Temps szerint a katonai és területi feltételek csak ugy lettek volna módosithatók, ha egyidejüleg a bolgár és osztrák szerződés megfelelő rendelkezéseit is módositanák. Ami a magyar békedelegációnak a népszavazásra vonatkozó követelését illeti, a külügyminiszterek értekezlete a népszavazást szükségtelennek tartja és az a véleménye, hogy ezzel csak a lakosságnak okoztak volna inkonvenienciákat.

A Le Journal ezt irja: Lehetséges, hogy a békekonferencia a románoktól bizonyos gazdasági természetü kártalanitást kér a magyarok számára. A lap reméli, hogy a románok készek lesznek bizonyos áldozatokra és teljesitik a magyar gazdasági követelések némelyikét, mint amilyen például a Magyarországgal való forgalom szabadsága.

Hága március 11. A legfelsőbb tanács foglalkozott a magyar ellenjavaslatokkal. Angliával szemben Franciaország az, amely mereven ellenszegül minden engedékenységnek mert nyilvánvalóan attól tart, hogy az esetleges módositások precendensül szolgálhatnak a versaillesi szerződésre.

Berlin, március 11. Itteni antantkörök értesülése szerint

a magyar béke megkötése közvetlenül küszöbön áll.

A békekonferencia azért késett ily hosszu ideig a válasszal, mert az eredeti feltételeken lényeges módositásokat tett.

Genf, március 11. (Magyar Kurir.)
Ama hirekkel szemben, mintha a békekonferencia válaszának késése kedvezőtlen volna magyar követelések sorsára, egy Párisból Budapestre utazó antant diplomata a Magyar Kurir genti tudósitójának egyebek közt a következőket mondotta:

– A magyar aláirására hamarosan nem lehet számitani, mert a magyar békedelegáció ellenjavaslatainak tárgyalása még soká elhuzódik. Ez kétségtelenül annak a jele, hogy a békekonferencia, mielőtt kimondaná az utolsó szót, alaposan megakarja fontolni gróf Apponyi Albert összes előterjesztéseit.

Budapest, március 11. Az Adeverul irja: Ezen a héten megjelenik a miniszteri tanácsnak az a határozata, amely Erdély és a régi királyság között megszünteti a gazdasági határokat.