Trianon 100

PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.10.10.

(Saját tudósitónktól.) Nem óhajtjuk azt a Nagyváradról érkező hirt, mely szerint a bukaresti kormány dr. Popa György táblabirót nevezte ki nagyváradi főispán-prefektussá, a kelleténél többre értékelni, azonban azt megállapithatjuk, hogy ez a kinevezés a román politikában irányváltozást jelent.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.06.25.

Gyönyörű ünnepség keretében leplezték le ma Ludovika Akadémiában a mult évi ellenforradalom hős áldozatainak emlékezetére emelt emlékoszlopot, mely késő időkben is hirdetni fogja a hazafias önfeláldozás megtisztelését és a nemzet kegyeletét.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.05.26.

Méltóságteljes nyugalommal, igazában és életerejében bizva, egy jobb jövőbe vetett rendithetetlen hittel fogadta a magyar nép a felelős kormány elhatározását, amellyel a pillanat sulyos kényszerének hatása alatt hajlandónak nyilatkozott a béke, a kard békéjének aláírására.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.05.18.

A politikában hétfőn nagyjelentőségű események történtek. A keresztény blokk pártjai, miután Rubinek Gyula audiencián volt a kormányzónál, az utolsó percben a békét, a választásokról szóló törvényjavaslatot levették a napirendről, ami azt jelenti, hogy a kormány ideig-óráig, valószínűleg a békeszerződés elintézéséig, meghosszabbitotta az életét.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.04.23.

E hét utolsó napján véget ér a san-remoi konferencia is, de a magyar béke ügye még mindig ott tart, ahol tartott a tél elején. Az olasz fürdőhelyről, ahol az entente vezető államférfiai hasztalan próbálják – angol-olasz részről talán nem is igen akarják – áthidalni azt a szakadékot, amely a németországi fegyveres intervenció miatt Franciaország és a szövetségesek között támadt, egyre ellentmondó hirek érkeznek a magyar béke ügyéröl.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.03.31.

A gyermekek nem tanulnak jól az iskolában, a tanítók soha annyi elégtelent nem oszlottak szét közöttük, mint a most berekesztett félesztendő alkalmával. Ez szomoru.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.03.05.

(Saját tudósitónktól.) A Hungária szállóbeli lakásán kerestük fel dr. Csengery János kolozsvári egyetemi tanárt, az erdélyi közélet egyik legkimagaslóbb alakját, hogy néhány uj adatot tudjunk meg a megszállott Kolozsvárról és a kiüldözött egyetem viszonyairól.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.02.21.

A cseh nemzetgyűlés mai ülésén Dula képviselő és társai interpellációt intéztek a külügyminiszterhez arról, hogy minő stádiumban van a magyarokkal való béketárgyalás és mikép igyekszik a miniszter és a cseh békedelegáció megóvni a cseh köztársaság érdekeit a magyar propagandával szemben.

TOVÁBB OLVASOM »

Címke: PESTI NAPLÓ