NÉPSZAVA

NÉPSZAVA – 1920.03.02.

Horthy fővezért 131 szavazattal Kormányzóvá választották.
A nemzetgyülés hétfői ülése. – Ki lesz az új miniszterelnök? – Az új kormány megalakításának kérdése. – Törvény a kormányzóválasztásról.

TOVÁBB OLVASOM »
ÚJ NEMZEDÉK

ÚJ NEMZEDÉK – 1920.02.29.

A nemzetgyülés az alkotmányosság helyreállításán s az államfő jog-/ s hatáskörének meghatározásán töri ez idő szerint a fejét. Mindenesetre nagy föladat állami s társadal­mi létünk alapföltétele, hogy e kérdésekkel elkészüljön s hogy a feldult s még mindig háborgó káoszba támpontokat állítson és tengelyeket huzzon, melyek körül a rend s az élet biztonsága kijegecedhessék.

TOVÁBB OLVASOM »
NEMZETI UJSÁG

NEMZETI UJSÁG – 1920.02.28.

A Nemzeti Hadsereg előnyomulása. – Vissza telepítik a menekülteket. – Megvédik a Tiszántult a láncosoktól. – A „Nemzeti Ujság” tudósítójától. –Budapest, febr. 27.

TOVÁBB OLVASOM »
PESTI NAPLÓ

PESTI NAPLÓ – 1920.02.21.

A cseh nemzetgyűlés mai ülésén Dula képviselő és társai interpellációt intéztek a külügyminiszterhez arról, hogy minő stádiumban van a magyarokkal való béketárgyalás és mikép igyekszik a miniszter és a cseh békedelegáció megóvni a cseh köztársaság érdekeit a magyar propagandával szemben.

TOVÁBB OLVASOM »
NÉPSZAVA

NÉPSZAVA – 1920.02.20.

Nehéz szívvel lesújtva és egész lelkünkben megrendülve közöljük Magyarország proletariátusával, hogy Somogyi Belát, a Népszava felelős szerkesztőjét meggyilkolták!

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HÍRLAP – 1920.02.18.

Apponyi Albert gróf péntek délután, a legfelső tanács hozzájárulásával hosszabb beszédet mondott, a melyben történelmi visszapillantás után részletesen ismertette Magyarország jelenlegi helyzetét.

TOVÁBB OLVASOM »
SZINHÁZI ÉLET

SZINHÁZI ÉLET – 1920.02.15.

Az Apponyi Albert gróf vezetésével Neuillybe visszautazott magyar békebizottság magával vitte a Színházi Élet legutolsó számát, amelynek megfelelő számú példányait a béketárgyalás aktáihoz csatolta.

TOVÁBB OLVASOM »