AZ EST – 1920.03.24.

Nem mondunk le a népszavazásról. A nemzetiségi miniszter nyilatkozata. Az Est tudósitójától: Felkerestük dr. Bleyer Jakabot, a nemzetiségi kisebbségek miniszterét, aki a nyugat-magyarországi ujabb eseményekről a következőket mondotta nekünk:

Tovább olvasom »

PESTI HIRLAP – 1920.03.17.

Hetekkel ezelőtt mikor a pesti nyomor jelenségei egyre szomorubban nyilvánultak meg, József Ferenc főherceg elhatározta, hogy megmozgatja a társadalmat és akciót indit Budapest éhező szegényeinek fölsegítésére. Az akció gyors lendülettel valósult meg, már szinte az elhatározást követő órában több millió állott rendelkezésre és pár nap multán óriási arányokban indul meg Budapest szegényeinek élelmezése. Ma már kilencezer ember kap két közkonyháról olcsó ebédet.

Tovább olvasom »

MAGYAR JÖVŐ – 1920.03.12.

Mi történt a külügyminiszterek londoni értekezletén?
Neuilly, március 11. (Szikratávirat)
Francia és angol lapok a külügyminiszterek legutóbbi londoni tanácskozásával kapcsolatban a magyar ellenjavaslatok sorsáról kedvezőtlen híreket közölnek. Értesüléseiket abban foglalják össze, hogy

Tovább olvasom »

PESTI NAPLÓ – 1920.03.05.

(Saját tudósitónktól.) A Hungária szállóbeli lakásán kerestük fel dr. Csengery János kolozsvári egyetemi tanárt, az erdélyi közélet egyik legkimagaslóbb alakját, hogy néhány uj adatot tudjunk meg a megszállott Kolozsvárról és a kiüldözött egyetem viszonyairól.

Tovább olvasom »

AZ UJSÁG – 1920.03.03.

Az amerikai magyarok helyzete. (Ezerötszázmillió dollárra becsülhető a vagyonuk. — Nagy tömegben jönnek a z óhazába. — Kiss Emil amerikai bankár Budapesten. — Martin Himler a magyarok helyzetéről.) — Az újság tudósítójától —

Tovább olvasom »

NÉPSZAVA – 1920.03.02.

Horthy fővezért 131 szavazattal Kormányzóvá választották.
A nemzetgyülés hétfői ülése. – Ki lesz az új miniszterelnök? – Az új kormány megalakításának kérdése. – Törvény a kormányzóválasztásról.

Tovább olvasom »

NEMZETI UJSÁG – 1920.02.28.

11. évf. 51. szám, p.3.

A Nemzeti Hadsereg előnyomulása. – Vissza telepítik a menekülteket. Megvédik a Tiszántult a láncosoktól. – A „Nemzeti Ujság” tudósítójától. –Budapest, febr. 27.

A Nemzeti Hadsereg csapatai fokozatosan folytatják a románoktól kiürített területen előnyomulásukat. A lakosság hangulata mindenütt nyugodt és örvendező. A Tiszántulról elmenekült lakosság is néhány napon belül visszatérhet eddigi lakóhelyére, esetleg többé-kevésbé megrongált otthonába. Hatóságaink gondoskodnak arról, hogy a közigazgatás átvételével egyidejüleg megállapítást nyerjenek a megszállás okozta károk, rombolások és fosztogatások.

Bevonuló csapataink épen találták a szajoli pályaudvart, a vasuti szertár anyagkészletét és a pótlási anyagokat azonban kiürités közben magukkal vitték a románok.

A Tiszántulról elmenekült magyarok visszatelepitése március 3-án kezdődik és a kiüritéssel párhuzamosan, fokozatosan fog történni. A visszatelepités módozatairól különben dr. Mattyasovszky György főkapitány ma a következő hirdetményt adta ki:

Hirdetmény.

A magyar katonai szállitás vezetőségétől nyert hivatalos értesülés szerint a Tiszántulnak a románok által kiüritett területére rendes személyszállitó vonatok egyelőre nem fognak közlekedni.

A felszabadult tiszántuli területről a fővárosba és ettől nyugatra menekült azon egyének családok visszaszállitása céljából, akik állandó lakóhelyükre kivánnak visszatérni, a Máv. igazgatósága különvonatokat fog inditani és pedig a Mezőturig és Szarvasig, továbbá a Szolnoktól Pusztatenyő, Kunszentmárton, Szentes és Hódmezővásárhelyig terjedővonalakra március 3-ika utáni napokban, a Karcag, Püspökladány, Debrecen, Nyiregyházig terjedő vonalakon pedig március 9-ike utáni napokban. A vonatok a józsefvárosi teherpályudvarról fognak kiindulni és indulásuk napját és óráját a magyar államvasutak igazgatósága két nappal előzőleg hirlapok utján, továbbá a józsefvárosi pályaudvaron kifüggesztett hirdetmény utján fogja közölni. A vonatokon csakis visszatelepülők és hozzátartozóik utazhatnak.

Figyelmeztetem az egyéb célból utazni kívánókat, hogy a szóban levő területek katonai hatóságai a visszautazást nyolc héten belül senkinek sem fogják megengedni, annál kevésbbé, mert rendes személyforgalom egyelőre nem lesz.

A visszatelepülni kivánók kötelesek előzetesen a keleti pályaudvar indulási oldalával szemközt lévő ugynevezett német katonai barakkban müködő rendőri kirendeltségnél jelentkezni s ott menekült voltukat lehetőleg igazolni. A rendőrség igazolványt állit ki, minden jelentkező részére, amelyet sorszámmal lát el.

A jelentkezés ideje a Mezőturig és Szarvasig, továbbá Pusztatenyő, Kunszentmárton, Szentes és Hódmezővásárhelyig terjedő vonalakra folyó évi március 1. és 2., a Karcag, Püspökladány, Debrecen, Nyíregyházáig terjedő vonalakra folyó évi március 2., 4., 5. és 6.
Budapest, 1920 február 27-én.

Mattyasovszky György s. k. 
főkapitány.

A katonai hatóságok a megszállott területeknek lakosságát meg akarják kimélni a láncosok fürge hadától, amely egyrészt fölverné az ottani árakat, másrészt az esetleg megmaradt árukészleteket titkos raktárakba halmozná és láncolna vele az árak további felhajtása után. Hogy ez az intézkedés mennyire helyénvaló és indokolt volt, azt bizonyitja az, hogy a most kiüritett Rakamazt 25-én a láncosok valóságos raja lepte el. A katonai parancsnokságok a láncosokat természetesen összefogdostatták és áttoloncoltatták a Tisza nyugati partjára. Egyidejüleg szigoru ellenőrzést léptettek életbe a Tisza- átjárók és hidak felett.