Trianon 100

SZÉKELY NÉP

SZÉKELY NÉP – 1920.11.17.

Averescu a parlament megnyitásán már ujjászervezett kabinetjének élén kiván megjelenni. Egyelőre még csak kombinációk vannak a választásokról, de erősen tartja magát az a hir, hogy Erdély, Bukovina és Besszarábia még csak tárcanélküli miniszterek utján sem jut képviselethez a kormányban. A politikai helyzet jellemzéséül itt közöljük a „Dimineaţa” cikkét, melynek állásfoglalása a tárcanélküli miniszterségek kérdésében a román politika széles köreiben talál visszhangra.

TOVÁBB OLVASOM »
SZÉKELY NÉP

SZÉKELY NÉP – 1920.09.02.

Petala tábornok, az erdélyi és bánáti csapatok főparancsnoka a multakban Temesváron tartózkodott. Ez alkalommal Petala Nagyrománia uj viszonyairól és a változott helyzet alakulásairól nyilatkozott. Többek között ezeket mondta:

TOVÁBB OLVASOM »
SZÉKELY NÉP

SZÉKELY NÉP – 1920.08.26.

Az esküt nem tett magyar tisztviselőknek az ügye még ma is egyik legégetőbb problémája a magyar társadalomnak. Az Averescu-kormány a mult hónap elején ebben az irányban egy jelentős lépést tett, a melynek az eredménye a rendelet végrehajtásának és alkalmazásának a mikéntjétől függ.

TOVÁBB OLVASOM »
SZÉKELY NÉP

SZÉKELY NÉP – 1920.08.02.

Nagy horderejü és fontos helyi vonatkozásán tul is jelentős, bizonyára visszhangra találó mozgalmat inditott Marosvásárhely város tanácsa, midőn a kormányhoz, illetve a belügyminiszterhez a városok autonomiája és a törvényhatósági bizottságok összehivása, továbbá a községi választások elrendelése tárgyában feliratot intéz.

TOVÁBB OLVASOM »

Címke: SZÉKELY NÉP