Trianon 100

BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.11.24.

A bécsi kommunista sajtó nemrég világgá kürtölte, hogy a Nagyváradon, halálra itélt Csécsi Nagy Imre huszárezredes fiai, hogy boszut álljanak édesapjuk elitéléséért, a Margit-köruti fogház előtt többed magukkal megtámadtak egy Morár Teofil nevű budapesti román orvostanhallgatót, a kit embertelenül megkinoztak s végül holttestét a Dunába dobták. Nem beszélve arról, hogy az egész hir szemen szedett koholmány, mert ez az orvostanhallgató ma is a legnagyobb nyugalomban él Budapesten, mi eddig fölöslegesnek tartottuk, hogy a külföldet ellenségeink ez ujabb rágalmáról fölvilágositsuk.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.10.05.

Vasárnap érkezett Budapestre az örök városból a pápa követe, Msgr. Lorenzo Schioppa. Magyar földön először ugyan, a magyar katolikus egyház feje, Csernoch hercegprimás már a székhelyén, Esztergomban fogadta, ünnepies bevonulása és fogadása mégis csak Budapesten volt. Ebben a nagyszerü fogadásban jutott kifejezésre annak a közjogi jelentősége, hogy a katolikus egyház feje, mint szuverén külön követ küldésével ismerte el önálló nemzeti mivoltunkat.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.07.06.

A letünt szabadelvü politikának egyik vezérgondolata volt, hogy Budapest a nemzeti szellem, a magyar kultúra és a gazdasági fejlődés hatalmas centruma legyen. Ez a gondolat, akármit mondjanak most, testet öltött és Budapest a modern haladás nagyszerü méreteivel nemcsak az ország centrifugális elemeit vonzotta ellenállhatatlanul, hanem a külföld csodálatát is kicsikarta.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.06.27.

Az aktus mindössze egy-két percet vett igénybe. Simonyi-Semadam miniszterelnök röviden annyit mondott, hogy a tiszai választások terminusáig vállalta a kormányt, a terminus és vele az ideje lejárt. Szólt és leült nagy csalódására mindazoknak, a kik eljöttek, hogy egy kicsikét izguljanak egy alig négy hónapos kormány utolsó percein.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HIRLAP – 1920.06.05.

Ma délelött tiz órakor megkondultak a harangok, minden templomban szólt az orgona és az égbe szállt a magyar imádság, a magyar bánat, a magyar könyörgés.

TOVÁBB OLVASOM »
BUDAPESTI HÍRLAP

BUDAPESTI HÍRLAP – 1920.02.18.

Apponyi Albert gróf péntek délután, a legfelső tanács hozzájárulásával hosszabb beszédet mondott, a melyben történelmi visszapillantás után részletesen ismertette Magyarország jelenlegi helyzetét.

TOVÁBB OLVASOM »

Címke: BUDAPESTI HÍRLAP