Trianon 100

AZ UJSÁG

AZ UJSÁG – 1920.08.10.

Apáthy István professzor, a magyarság erdélyi mártirja, ma délután Budapestre érkezett és a Pannónia-szállóban szállt meg. Vele együtt jött a felesége is, a ki tudvalevőleg szintén végigszenvedte a román fogságot. Munkatársunk fölkereste a hirneves tudóst a Pannónia-szálló első emelet 4. számu szobában levő lakásán és megkérte, nyilatkozzék a nyilvánosság részére hosszu kálváriájáról.

TOVÁBB OLVASOM »
AZ UJSÁG

AZ UJSÁG – 1920.05.09.

Az amerikai Vöröskereszt távozásáról szóló hirek mély aggodalommal töltötték el a magyar közönséget, mely hálával emlékezett meg arról az igazán emberi jótékony müködésről, melyet az amerikai Vöröskereszt budapesti missziója kifejtett. Pedlow kapitány, a misszió vezetője, ez a jóságos arczu, bájos ur, mindent elkövetett, hogy Budapest hallatlan nyomorát főleg a kórházi és gyermekmentési téren hatékony eszközökkel enyhítse. Tegnap este ismét alkalmam volt, hogy Pedlow kapitánynyal egy társaságban találkoztam s ez alkalommal Az Ujság számára s következő nyilatkozatokat tette:

TOVÁBB OLVASOM »
AZ UJSÁG

AZ UJSÁG – 1920.03.03.

Az amerikai magyarok helyzete. (Ezerötszázmillió dollárra becsülhető a vagyonuk. — Nagy tömegben jönnek a z óhazába. — Kiss Emil amerikai bankár Budapesten. — Martin Himler a magyarok helyzetéről.) — Az újság tudósítójától —

TOVÁBB OLVASOM »

Címke: AZ UJSÁG