Trianon 100

További információk

A pályázat benyújtásának formai feltételei:

  1. A pályázatot word formátumban kérjük elkészíteni, amelynek terjedelme minimum 15 ezer – maximum 40 ezer karakter lehet, szóközökkel.
  2. Kérjük a Times New Roman betűtípus használatát, 12-es betűmérettel és szimpla sorközzel. A kiemelések alkalmazása kerülendő.
  3. A tanulmányban lábjegyzetes hivatkozások használata és a felhasznált irodalom megjelölése szükséges.
  4. A tanulmány előlapján az alábbi adatok feltüntetése kötelező: az esszéíró neve, e-mail címe vagy postacíme.

A pályázatokat a trianon100frh@uni-nke.hu e-mail címre várjuk!

A kérdéseket, problémákat szintén ezen az e-mail címen fogadjuk.
A beküldés határideje: 2020. április 30.

A Pályázók 2020. június 15-ig kapnak tájékoztatást az esszé befogadásáról a „Trianon és a családom” című esszékötetbe.

A pályázat benyújtásával a Pályázó hozzájárul, hogy az általa elkészített esszét az NKE a Trianon 100 honlapon publikálja.  A Pályázó személyes adatainak védelmére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adatvédelmi szabályai vonatkoznak, amelyek elérhetők:  Trianon100_adatkezelési_tajékoztato_2020